Absolvované kurzy

 • Dyslalie
 • Dysartrie u dětí s DMO
 • Incipientní koktavost
 • Fixovaná koktavost
 • Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých
 • Afázie I.
 • Afázie II.
 • Afaziologie A.
 • Neuropsychologický přístup – Afaziologie B.
 • Neurogenní poruchy řeči a hlasu
 • Vady a poruchy sluchu
 • Vývojová dysfázie
 • Poruchy polykání
 • Hlas
 • Palatolalie
 • Funkční poruchy hlasu
 • Kurz komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou
 • Elektivní mutismus
 • Kurz komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu
 • Polykání
 • Plagiocefalie
 • Neuropsychologická a klinická diagnostika Alzheimerovy choroby
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Jazyk a řeč: diagnostika poruch, reedukace a praktické aspekty práce s lidmi s poruchou řeči různé etiologie
 • Specializační kurz v klinické logopedii
 • Základy dětské neuropsychologie
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace
 • Management dysfagie v intenzivní péči
 • Kurz Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku
 • Neuromotorický vývoj dětí, orofaciální oblast
 • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I.
 • Poruchy komunikace ve vyšším věku, demence
 • Edukace a reedukace hlasu
 • IV. Klinicko logopedické sympozium Praha – Diagnostika a terapie poruch chování a emocí v kontextu klinické logopedie
 • Body Fest
 • Festival Evolution
 • Přístupy podle metodiky OTA ve výchově dětí s PAS
 • Mýty a realita očkování
 • Základní kurz bazální stimulace
 • Kurz Vokologie

Absolvované stáže

 • VFN a 1. LFUK, Foniatrická klinika Praha
 • Soukromá klinika Logo s. r. o., Brno
 • PaedDr. Olga Havelková, Akreditované pracoviště klinické logopedie, Olomouc